Sakliste til årsmøtet

Saklisten til årsmøtet er nå klar.

Vi håper vi ser mange av medlemmene våre på Gabels hus i Oslo 13. april kl. 12.30.

Årsmøte 2012

Inkalling til årsmøte i Arkivarer uten Grenser

Alle medlemmer er invitert til årsmøte i Arkivarer uten grenser.

Dato: 13. april, kl. 12.30

Sted: Hotel Gabelshus, Oslo

Saker som medlemmene ønsker å fremme må være styret i hende senest fredag 16. mars. Send e-post til arkivarerutengrenser@gmail.com

Endelig sakliste vil bli gjort tilgjengelig to uker før årsmøtet.

Årsmøtet blir holdt i forbindelse med arkivarforeningens vårseminar og generalforsamling

Fra vedtektene:

§5 Årsmøtet:
Årsmøtet er Arkivarer uten grensers høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai. Innkalling skal gjøres tilgjengelig for medlemmene 6 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer blir gjort tilgengelig på organisasjonens nettsider.

Alle medlemmer har tilgang og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være observatører med talerett.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmer som møter. Vedtak skal treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal:
■Godkjenne innkalling og dagsorden
■Behandle årsmelding og regnskap
■Behandle innkomne forslag
■Fastsette kontingent
■Vedta budsjett
■Velge styre og valgkomité
■Vedta handlingsplan

Hold deg oppdatert på internasjonalt arkivarbeid

Det finnes to engelskspråklige nyhetsbrev som anbefales for dere som er interessert i internasjonalt arkivarbeid. Begge drives i regi av ICA (International Council on Archives).

 

 

Årsmelding 2011

Styrets årsmelding er klar og kan lastes ned her. Vi ønsker å takke alle være støttespillere og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2011.

Last ned årsmelding 2011

Under: Styret 2011

Nasjonalarkiv til Sør-Sudan

9.juli 2011 ble Sør-Sudan offisielt en selvstendig stat. Samme dag annonserte Kronprins Håkon at Norge ville gi et Nasjonalarkiv som gave til den nye nasjonen.

Arkivarer uten grenser forsøkte raskt å få informasjon om gaven og fikk etter hvert innsyn i Utenriksdepartementets dokumenter om prosjektet. Det ble klart for oss at det var nødvendig å engasjere oss for å sikre at arkivbygget ble oppført i henhold til gode arkivfaglige standarder.

AuG sendte et brev til UD 4.8.2011 med en del generelle innspill til prosjektet. I slutten av november 2011 ble det opprettet en formell kontakt mellom Arkivverket og Utenriksdepartementet om saken. Vi har i mellomtiden samlet sammen mange innspill fra vårt nettverk av internasjonale kontakter.

Vi følger opp den videre utviklingen; både mot Arkivverket, UD, og våre øvrige samarbeidspartnere.

Brev til Utenriksdepartementet

Under: Midlertidige Arkivlokaler i Juba (Foto: Martha Hunt)

Deltagelse ved Arkivarforeningens 75-års jubileum

Både Karianne og Eirik var invitert som foredragsholdere ved Arkivarforeningens høstseminar 3. og 4. november 2011, som også markerte foreningens 75-års jubileum. Det var drøyt 60 påmeldte til seminaret.

2. dag var viet internasjonale spørsmål. Karianne ga en grundig presentasjon av Arkivarer uten Grenser Norge, mens Eirik tok for seg planene om å bygge et Nasjonalarkiv i Sør-Sudan. Deltakerne fikk også en presentasjon av Blue Shield Norge ved Axel Mykleby, og Riksarkivets arkivprosjekt i Pakistan ved Anne Mette Dørum.

Foredragene er lagt ut her: http://www.arkivarforeningen.no/html/seminar2011.htm

Arkivarer uten Grenser representert ved Citra 2011 i Toledo

Eirik representerte Arkivarer uten Grenser Norge ved Citra-konferansen i Toledo 24. til 27. oktober 2011. Hovedtema for konferansen var ”Bevaring av arkiver i en digital verden”. En hel dag var imidlertid satt av til internasjonale spørsmål; særlig knyttet til krisehåndtering i arkivsammenheng. Det ble også arrangert workshops, der ulike programmer og samarbeidsfora i ICA ble presentert.

For Arkivarer uten Grenser Norge var Citra-konferansen en god anledning til å treffe kolleger og likesinnete i andre land. Både avtroppende og påtroppende president i den franske grenen av Arkivarer uten grenser var foredragsholdere ved konferansen. Vi traff også representanter for vår spanske moderorganisasjon i Barcelona.

Arkivarforeningen innvilget oss reisestipend, og Arkivverket dekket påmeldingsavgift til konferansen. Utfyllende reiserapport fra konferansen finnes her: http://www.arkivarforeningen.no/pdf/citra2011.pdf

Arkivarer uten grenser presentert for ansatte i kommunearkivinstitusjoner

Arkivarer uten grenser var invitert til å holde et innlegg under årets KAI-konferanse. Det var i overkant av 100 deltakere på konferansen. Deltakerne jobber hovedsaklig i byarkiv, fylkesarkiv og interkommunale arkivselskap.

Vi håper at foredraget fører til flere medlemmer i organisasjonen.

Presentasjon av Arkivarer uten grenser under KAI-konferansen 2011

Internasjonalt arkivarbeid på KAI-konferansen

Et av temaene på årets KAI-konferanse i Drammen er internasjonalt arkivarbeid. KAI-konferansen er åpen for ansatte i kommunearkivinstitusjoner som fylkesarkiv, byarkiv og interkommunale arkivinstitusjoner. Arkivarer uten grenser er ivitert til å bidra på konferansen. Sammen med Drammen byarkiv og Bergen byarkiv bidrar vi til å sette fokus på internasjonalt arkivarbeid.

 

Utdrag fra programmet 8. september:

Kl. 11:40 Multikulturelle arkiver
Catharina
Schønning-Lykke
, rådgiver i Drammen byarkiv
Kl. 12:10 Internasjonalt samarbeid
Arne
Skivenes
, byarkivar i Bergen
Kl. 12:40 Arkivarer uten grenser
Karianne
Schmidt Vindenes
, avdelingsdirektør for Vestfoldarkivet, og styreleder for
Arkivarer uten grenser

For mer informasjon om konferansen og programmet, se Drammen byarkiv

 

 

Arkivarer uten grenser Norge, stiftet 4. mai 2011

Organisasjonen Arkivarer uten grenser Norge, ble stiftet 4. mai 2011. Vedtaket var som følger: «Organisasjonen Arkivarer uten grenser Norge blir opprettet. Organisasjonen skal knytte seg til den internasjonale organisasjonen Archivists without Borders International.»

Stiftetlsesmøtet ble arrangert under Det 5. norske arkivmøtet i Tromsø og arkivarer og arkivmedarbeidere fra ulike offentlige og private virksomheter og fra arkivinstitusjoner som Riksarkivet, statsarkivene og interkommunale arkivinstitusjoner var til stede.

Under møtet ble det valgt styre. Følgende personer skal lede den nye organisasjonen:

Leder: Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet
Nestleder: Eirik Haachvaag Andersen, Statsarkivet i Trondheim
Kasserer: Hege Brit Randsborg, Riksarkivet
Styremedlem: Per Sande, Statsarkivet i Hamar
Styremedlem: Cecilie Astrup Bustad, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
1. vara: Torill Tørlen, Statistisk sentralbyrå
2. vara: Heidi Grinde Rinding, NRK


Kategorier

Blog Stats

  • 7 166 hits

Eldre innlegg